Personvern

Personvernerklæring

1. Innledning


Personvernerklæringen gjelder for Sandvik Foto og forklarer hvorfor det blir samlet informasjon om deg, hvordan informasjonen brukes og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Sandvik Foto, ved Erlend Sandvik, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra Sandvik Foto sin nettside, e-post, facebook og via telefon (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
Grunnalget for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.
2. Om personopplysninger og regelverket


Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
3. Hva slags opplysninger samles inn?


For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.
a) Opplysninger du selv gir til oss


Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse, postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.
b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre


Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:


i) Din enhet og din internett-tilkobling


Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.
ii) Bruk av tjeneste eller kjøp


Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
c)Bruk av bilder i markedsføring


Sandvik Foto vil bruke kundefoto i markedsføring og fremvisning til andre kunder, kun etter samtykke i kontrakt.
d) Opplysninger vi får fra andre kilder


Vi samarbeider tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.
e) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt


Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.
4. Hva brukes opplysningene til?


Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
a) For å levere og forbedre tjenestene våre


Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. Vi bruker personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.
b) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender


Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
c) For å forhindre misbruk av tjenestene våre


Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.
5. Deling av opplysninger


Sandvik Foto deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre handleopplevelse. Her er de viktigste eksemplene:
a) Når andre utfører tjenester på våre vegne


For eksempel når vår produsent av fotoprodukter sende produktene direkte til kunde
7. Sletting av personopplysninger


Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:


•Lov om bokføring


•Ordredata iht. angrerett


•Ordredata iht. garantier.
Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@sandvikfoto.no
8. Sikring av personopplysninger


Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.


9. Endringer i personvernerklæringen


Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.


Ved større endringer vil vi informere om dette.
10. Rett til å klage


Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.
11. Kontaktinformasjon


Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@sandvikfoto.no


 

SANDVIK FOTO

DIN  FOTOGRAF

 

Fotograf med base på Kyrksæterøra. Gjør all foto utendørs, i naturlig lys.

KOM I KONTAKT

 

Adresse: Molteveien 15, 7200 Kyrksæterøra

Email: post@sandvikfoto.no

Mobil: 936 26 051

ÅPNINGSTIDER

 

Etter avtale

SITEMAP

 

Foto

Produkter

Kontakt

© Copyright. Sandvik Foto